Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов"

град Раднево

Репортаж: Вътрешните правила за обитаване на Защитеното жилище

Репортаж за вътрешните правила за обитаване на Защитеното жилище към държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” - Раднево

bolnicata

Актуално

Договор - Основен ремонт на покрив на спортна зала на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево

 

Протокол от проведено заседание-Главно ел.разпределително табло в перално помещение на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево

 

Протокол от проведено заседание- Смяна на дограма във II-ро и IV-то МО

 

Протокол от проведено заседание - Основен ремонт на покрив на спортна зала на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево

 

Протокол от проведено заседание - Преустройство на гаражи в архив на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево

 

ОП - Смяна на дограма във ІІ-ро и ІV-то МО

 

Заповед за отегляне на публична покана за обект- Смяна на дограма във II-ро и IV-то МО

Информация за изпълнен договор за доставка на лекарствени продукти от фирма Софарма Трейдинг - София

 

OП - Главно ел.разпределително табло в перално помещение на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево


ОП - Изграждане на мълниеотводни инсталации по сгради на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево


ОП - Ремонт на котел на парова централа на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево


ОП - Основен ремонт на покрив на спортна зала на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево  


ОП - Преустройство на гаражи в архив на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево