Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов"

град Раднево

Репортаж: Вътрешните правила за обитаване на Защитеното жилище

Репортаж за вътрешните правила за обитаване на Защитеното жилище към държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” - Раднево

bolnicata

Контакти

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
Тел. 0417 82586

Тел. 0417 82588

Тел. 0417 82346

E-mail: dpb.radnevo@abv.bg