Информация за приключване на договори съгласно чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП, 1. дог.№3/10.01.2014г. за доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 2 год. 2. дог.№4/10.01.2014г. за доставка на електрическа енергия за срок от 2

 
 

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение