За болницата

bolnicataДържавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево е психиатричен стационар с 420 легла.

Болницата е разкрита през 1955 г. и е най-голямата в България – по площ и по брой на обслужвани пациенти с тежки психични разстройства (около 1400 преминаващи през стационара за година).

В болницата се извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности – насочени към овладяване на клинични симптоми на болестта и превенция на рецидив при: тежки ендогенни психози; зависимост от алкохол; зависимост от наркотици, а също и превенция на криза.

Основен приоритет на болницата са рехабилитационните и ресоциализиращи програми (система от трудоволечебни програми ), които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи.

Доброто изпълнени на рехабилитационни програми влияе изключително позитивно на пациентите в болницата, които ще получат стимул за преход от стационара към общество от извънболничен тип, с нов модел на поведение, а в последствие и шанс за пълна реинтеграция в предишната си семейна и работна среда.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение