Новини

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево, обл. Стара Загора обявява провеждането на търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

Поземлен имот с идентификатор 61460.10.1, с площ 159,999 дка, находящ се в землището на гр.Раднево, местност "Лисова могила".

Група поземлени имоти, находящи се в землището на с.Знаменосец, общ. Раднево, с обща площ 207,401 дка.

 

Вижте цялата Обява

Заповед No 1445/20.08.2018г.

Заповед класиране

Заповед прекратяване