Новини

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Държавна психиатрична болница  "Д-р Г. Кисьов" гр Раднево, обл. Стара Загора обявява провеждането на пореден търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаване под наем за срок от 2 години на  недвижими имоти - частна държавна собственост, представляваще група поземлени имоти, находящи се в землището на с. Знаменосец

Вижте цялата обява

Заповед