Проекти

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево издаде през май 2008 г. първия брой на специализираното списание „Фолиа Психиатрика” (Folia Psychiatrica). Списанието се списва и подготвя от лекари на здравното заведение. То се издава в рамките на проект Изграждане на защитено жилище с информационен център, финансиран по програма ФАР.