Проекти

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

В рамките на проекта се създава Защитено жилище с Информационен център на територията на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево и се предоставят социални услуги за бивши пациенти на болницата, целящи тяхната реинтеграция в обществото или предотвратяване на рецидиви. Тази дейност надгражда съществуваща през последните 15 години практика и цели нейното разширяване и подобряването на социалните услуги. Моделът на изграденото Защитено жилище ще бъде споделен чрез публикации в интернет, в специализирано издание и чрез обсъждане на два национални семинарни форума с психиатри, здравни и социални работници от различни институти и здравни заведения в България, на които ще се координират общи действия за прилагане на хуманен подход при психиатричните грижи, насочени към пациентите и екс-пациентите на психиатричните болници в България.