Проекти

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Целевата група по проекта обхваща: 20 екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов”, които се настаняват в новосъздадено Защитено жилище и получават социални услуги; всички екс-пациенти на болницата (около 60 лица, пребиваващи на територията на болницата), които са обхванати от програма за социални услуги (предимно трудотерапия и мерки за предотвратяване на рецидив при зависимост от алкохол и наркотици), получават по-добри битови условия и равен шанс за реализация в тяхната среда или в обществото; всички пациенти на болницата (около 1400 на година), които са повлияни от модела на Защитеното жилище и от информационната кампания в стационара; психиатрите (около 600 в България) и работещите в сферата здравни работници (няколко хиляди), които получават информация и модел за работа чрез: броевете на специализирано периодично списание, информационни семинари, интернет сайт.