Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г. -2016 г.