Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за приключване на договори и освобождаване на гаранции за изпълнен договор,съгласно чл.22б,ал.2,т.15 и т.16 от ЗОП