Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти през 2015 г. - 2016 г."