Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия"