Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за приключване на договори и освобождаване гаранции за изпълнен договор за доставка на хранителни продукти през 2014г -2015г.