Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр. Раднево за срок от 2 години