Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево за срок от 2 години