Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за приключване на договори и освобождаване гаранции за изпълнен договор за "Специализиран автобусен превоз по направление Стара Загора - ДПБ "Д-р Г.Кисьов" - Стара Загора