Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Информация за приключване на договори съгласно чл.22б,ал.2,т.15 от ЗОП, 1. дог.№3/10.01.2014г. за доставка на питейна вода,отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от 2 год. 2. дог.№4/10.01.2014г. за доставка на електрическа енергия за срок от 2