Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Доставка на лекарствени продукти през 2016 г. - 2017 г.