Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Обществена поръчка "Главно ел.разпределително табло в перално помещение на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево"

Публикувано в АОП под номер 9035286/29.10.2014