Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Инф. за извършени плащания през 05.2016г.за договори по ОП,съгл. чл.22б,ал.2,т.14 от ЗОП