Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

Специализиран автобусен превоз по направление Стара Загора - ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево - Стара Загора за дневноработещ и сменен персонал на ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево през 2016г - 2017г.