Профил на купувача

Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - град Раднево

"Специализиран автобусен превоз по направление Стара Загора - ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево - Стара Загора за дневноработещ и сменен персонал на ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево през 2017г - 2018г."