Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г. по обособена позиция № 1 " Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В " Кръв и кръвотворни органи" за нуждите на Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" -

 
 

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение