Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г. по обособена позиция № 1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм" за нуждите на Държавна психиатрична болница „Д-р Гео

 
 

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

 

Телефони

0417/82586 - Директор
0417/82588 - Главен счетоводител
0417/82346 - Централа
0417/ 83467- Социален работник
0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение