„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/ 01.03.2021 г. по обособена позиция № 2 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система", анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо-терапевтична гр

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/ 01.03.2021 г. по обособена позиция № 2 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система", анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо-терапевтична група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти",  анатомо-терапевтична група S „Сензорни органи“ и анатомо-терапевтична група V „Разни“ за нуждите на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“- гр. Раднево“

 
 

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение